Backe-Nornäs Byaförening

 

 

      

 

  

Ur Sverigekartan © Lantmäteriverket  Gävle 2009. Medgivande MEDGIV-2009-19434