Siltin jordarter som består av bergartskorn med 
0.002-0.06 mm diameter kallas också för mjäle eller finmo

Högsta kustlinjen, är den nivå dit havet nådde som högst under eller efter den senaste istiden.